มีสินค้า

264 BAHT
279 BAHT
add to cart

เธอเป็นใครกัน? ฉันเฝ้าไถ่ถาม
อยากจะเป็นตัวฉันอีกคน ที่ไม่ใช่เธอ 
ฉันคิดแบบนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ตัวฉันผู้อ่อนแอ
ตัวฉันผู้แตกสลายไปแล้ว
แต่ถึงกระนั้นทุกคนก็ยังคอยปกป้องฉันเอาไว้

  • Drama , Romance
  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'1203' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3978,7551,11336,1694,20878,21523,3807,8102,13494,20888,3984,20264,10793,12790,11741,1698,8099,3987 Array ( [0] => 3978 [1] => 7551 [2] => 11336 [3] => 1694 [4] => 20878 [5] => 21523 [6] => 3807 [7] => 8102 [8] => 13494 [9] => 20888 [10] => 3984 [11] => 20264 [12] => 10793 [13] => 12790 [14] => 11741 [15] => 1698 [16] => 8099 [17] => 3987 )