มีสินค้า

264 BAHT
279 BAHT
add to cart

เธอเป็นใครกัน? ฉันเฝ้าไถ่ถาม
อยากจะเป็นตัวฉันอีกคน ที่ไม่ใช่เธอ 
ฉันคิดแบบนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ตัวฉันผู้อ่อนแอ
ตัวฉันผู้แตกสลายไปแล้ว
แต่ถึงกระนั้นทุกคนก็ยังคอยปกป้องฉันเอาไว้

  • Drama , Romance
  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'1203' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6873,15444,705,15442,17271,20880,2963,12598,8411,1202,5338,16637,20888,1971,20885,21218,18337,16044 Array ( [0] => 6873 [1] => 15444 [2] => 705 [3] => 15442 [4] => 17271 [5] => 20880 [6] => 2963 [7] => 12598 [8] => 8411 [9] => 1202 [10] => 5338 [11] => 16637 [12] => 20888 [13] => 1971 [14] => 20885 [15] => 21218 [16] => 18337 [17] => 16044 )