มีสินค้า

99 BAHT
400 BAHT
add to cart

หลังจากจบเหตุการณ์ในภาคแรกไป 3 เดือน โซสึเกะก็ยังควบภารกิจคุ้มครองจิโดริ คานาเมะต่อไป และยังรับหน้าที่ขึ ้นขับอาร์มสเลฟหยุดยั ้งผู้ก่อการร้ายต่อไป เพียงแต่ในครั ้งนี ้ ศัตรูขององค์กรมิธริล กลับทวีความร้ายกาจมากขึ ้น เพราะองค์กรอมัลแกรมมีการซ้อนแผนล่อให้ทหารมิธริลทั ้งหมดออก รบ จนไม่มีใครว่างคุ้มครองจิโดริ คานาเมะ เพื่อลักพาตัวเธอไปให้ได้ แล้วโซสึเกะจะสามารถชิงตัว เธอกลับมาได้หรือไม่? ติดตามชมกันได้แล้วใน ฟูลเมทัลแพนิค TSR!

q select pid from dex_product where pid<>'1199' and ( pcharacter='114' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12803,16799,18526,7981,757,12808,13721,16803,760,17788,16805,14947,17676,12815,13301,759,12805,16181 Array ( [0] => 12803 [1] => 16799 [2] => 18526 [3] => 7981 [4] => 757 [5] => 12808 [6] => 13721 [7] => 16803 [8] => 760 [9] => 17788 [10] => 16805 [11] => 14947 [12] => 17676 [13] => 12815 [14] => 13301 [15] => 759 [16] => 12805 [17] => 16181 )