สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11980' and ( pcharacter='427' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15150,15154,18987,22314,13620,15152,18364,15153,15151 Array ( [0] => 15150 [1] => 15154 [2] => 18987 [3] => 22314 [4] => 13620 [5] => 15152 [6] => 18364 [7] => 15153 [8] => 15151 )