สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11980' and ( pcharacter='427' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18029,15154,18364,13620,22314,15152,15151,15153,15150,18987 Array ( [0] => 18029 [1] => 15154 [2] => 18364 [3] => 13620 [4] => 22314 [5] => 15152 [6] => 15151 [7] => 15153 [8] => 15150 [9] => 18987 )