สินค้าหมด

7,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11957' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16649,23322,16657,21353,6597,19916,15290,16646,11976,12372,16658,19918,21642,22202,210,14950,23335,19901 Array ( [0] => 16649 [1] => 23322 [2] => 16657 [3] => 21353 [4] => 6597 [5] => 19916 [6] => 15290 [7] => 16646 [8] => 11976 [9] => 12372 [10] => 16658 [11] => 19918 [12] => 21642 [13] => 22202 [14] => 210 [15] => 14950 [16] => 23335 [17] => 19901 )