สินค้าหมด

7,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11957' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19934,19920,23336,12383,16650,14270,22945,19911,14972,19667,14292,16936,12367,15176,14342,3380,12178,21267 Array ( [0] => 19934 [1] => 19920 [2] => 23336 [3] => 12383 [4] => 16650 [5] => 14270 [6] => 22945 [7] => 19911 [8] => 14972 [9] => 19667 [10] => 14292 [11] => 16936 [12] => 12367 [13] => 15176 [14] => 14342 [15] => 3380 [16] => 12178 [17] => 21267 )