สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11952' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11298,2308,11951,2307,11944,11291,11302,15611,11294,11293,11946,11300,21835,11290,11948,11296,11295,11943 Array ( [0] => 11298 [1] => 2308 [2] => 11951 [3] => 2307 [4] => 11944 [5] => 11291 [6] => 11302 [7] => 15611 [8] => 11294 [9] => 11293 [10] => 11946 [11] => 11300 [12] => 21835 [13] => 11290 [14] => 11948 [15] => 11296 [16] => 11295 [17] => 11943 )