มีสินค้า

99 BAHT
400 BAHT
add to cart

หลังจากจบเหตุการณ์ในภาคแรกไป 3 เดือน โซสึเกะก็ยังควบภารกิจคุ้มครองจิโดริ คานาเมะต่อไป และยังรับหน้าที่ขึ ้นขับอาร์มสเลฟหยุดยั ้งผู้ก่อการร้ายต่อไป เพียงแต่ในครั ้งนี ้ ศัตรูขององค์กรมิธริล กลับทวีความร้ายกาจมากขึ ้น เพราะองค์กรอมัลแกรมมีการซ้อนแผนล่อให้ทหารมิธริลทั ้งหมดออก รบ จนไม่มีใครว่างคุ้มครองจิโดริ คานาเมะ เพื่อลักพาตัวเธอไปให้ได้ แล้วโซสึเกะจะสามารถชิงตัว เธอกลับมาได้หรือไม่? ติดตามชมกันได้แล้วใน ฟูลเมทัลแพนิค TSR!

q select pid from dex_product where pid<>'1195' and ( pcharacter='114' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13680,16804,11762,13591,13592,16801,14947,17788,754,13621,756,16181,7981,21753,12803,11338,1199,21462 Array ( [0] => 13680 [1] => 16804 [2] => 11762 [3] => 13591 [4] => 13592 [5] => 16801 [6] => 14947 [7] => 17788 [8] => 754 [9] => 13621 [10] => 756 [11] => 16181 [12] => 7981 [13] => 21753 [14] => 12803 [15] => 11338 [16] => 1199 [17] => 21462 )