สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11949' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3091,11292,15616,11298,11296,11294,11303,2309,11946,224,11943,11291,11295,2310,11952,9616,11944,11304 Array ( [0] => 3091 [1] => 11292 [2] => 15616 [3] => 11298 [4] => 11296 [5] => 11294 [6] => 11303 [7] => 2309 [8] => 11946 [9] => 224 [10] => 11943 [11] => 11291 [12] => 11295 [13] => 2310 [14] => 11952 [15] => 9616 [16] => 11944 [17] => 11304 )