สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11949' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2308,15616,11293,224,11164,15611,11943,14356,21835,11948,11952,11946,11951,11304,11290,11163,11945,2307 Array ( [0] => 2308 [1] => 15616 [2] => 11293 [3] => 224 [4] => 11164 [5] => 15611 [6] => 11943 [7] => 14356 [8] => 21835 [9] => 11948 [10] => 11952 [11] => 11946 [12] => 11951 [13] => 11304 [14] => 11290 [15] => 11163 [16] => 11945 [17] => 2307 )