สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11948' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11292,11297,2310,15616,11295,11291,3091,11946,11290,15611,11164,224,11162,11952,11945,11163,14356,11950 Array ( [0] => 11292 [1] => 11297 [2] => 2310 [3] => 15616 [4] => 11295 [5] => 11291 [6] => 3091 [7] => 11946 [8] => 11290 [9] => 15611 [10] => 11164 [11] => 224 [12] => 11162 [13] => 11952 [14] => 11945 [15] => 11163 [16] => 14356 [17] => 11950 )