สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11948' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11302,21835,11292,11300,11304,11951,11290,9616,11299,11945,11944,11297,2307,18184,11295,11291,11162,11943 Array ( [0] => 11302 [1] => 21835 [2] => 11292 [3] => 11300 [4] => 11304 [5] => 11951 [6] => 11290 [7] => 9616 [8] => 11299 [9] => 11945 [10] => 11944 [11] => 11297 [12] => 2307 [13] => 18184 [14] => 11295 [15] => 11291 [16] => 11162 [17] => 11943 )