สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11947' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11301,11296,14356,11295,2310,11943,11950,11164,11299,3091,11302,11292,15611,11945,18184,11951,11303,11300 Array ( [0] => 11301 [1] => 11296 [2] => 14356 [3] => 11295 [4] => 2310 [5] => 11943 [6] => 11950 [7] => 11164 [8] => 11299 [9] => 3091 [10] => 11302 [11] => 11292 [12] => 15611 [13] => 11945 [14] => 18184 [15] => 11951 [16] => 11303 [17] => 11300 )