สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11947' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18184,11291,15616,11945,11163,11948,9616,11303,11943,11292,14356,2309,11298,15611,11949,11300,11951,11946 Array ( [0] => 18184 [1] => 11291 [2] => 15616 [3] => 11945 [4] => 11163 [5] => 11948 [6] => 9616 [7] => 11303 [8] => 11943 [9] => 11292 [10] => 14356 [11] => 2309 [12] => 11298 [13] => 15611 [14] => 11949 [15] => 11300 [16] => 11951 [17] => 11946 )