มีสินค้า

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11946' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11300,15616,11301,9616,15611,11945,11302,11298,11291,2308,224,11295,11296,11164,11299,11951,11294,14356 Array ( [0] => 11300 [1] => 15616 [2] => 11301 [3] => 9616 [4] => 15611 [5] => 11945 [6] => 11302 [7] => 11298 [8] => 11291 [9] => 2308 [10] => 224 [11] => 11295 [12] => 11296 [13] => 11164 [14] => 11299 [15] => 11951 [16] => 11294 [17] => 14356 )