มีสินค้า

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11944' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11162,15611,11299,2308,11295,11298,11301,14356,11950,11949,11303,2307,11948,18184,11290,11291,2309,11296 Array ( [0] => 11162 [1] => 15611 [2] => 11299 [3] => 2308 [4] => 11295 [5] => 11298 [6] => 11301 [7] => 14356 [8] => 11950 [9] => 11949 [10] => 11303 [11] => 2307 [12] => 11948 [13] => 18184 [14] => 11290 [15] => 11291 [16] => 2309 [17] => 11296 )