มีสินค้า

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11944' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11300,11297,11162,11291,21835,11948,11946,11301,11294,11299,11302,3091,11164,2309,18184,11290,11298,15611 Array ( [0] => 11300 [1] => 11297 [2] => 11162 [3] => 11291 [4] => 21835 [5] => 11948 [6] => 11946 [7] => 11301 [8] => 11294 [9] => 11299 [10] => 11302 [11] => 3091 [12] => 11164 [13] => 2309 [14] => 18184 [15] => 11290 [16] => 11298 [17] => 15611 )