มีสินค้า

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11944' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2309,2310,11946,15611,11951,18184,3091,11164,11290,224,11298,11301,11297,11300,15616,11302,2308,11299 Array ( [0] => 2309 [1] => 2310 [2] => 11946 [3] => 15611 [4] => 11951 [5] => 18184 [6] => 3091 [7] => 11164 [8] => 11290 [9] => 224 [10] => 11298 [11] => 11301 [12] => 11297 [13] => 11300 [14] => 15616 [15] => 11302 [16] => 2308 [17] => 11299 )