สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11943' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11291,11293,9616,11164,2309,11300,11944,11947,11301,21835,11299,11162,2307,11295,11303,11296,3091,11302 Array ( [0] => 11291 [1] => 11293 [2] => 9616 [3] => 11164 [4] => 2309 [5] => 11300 [6] => 11944 [7] => 11947 [8] => 11301 [9] => 21835 [10] => 11299 [11] => 11162 [12] => 2307 [13] => 11295 [14] => 11303 [15] => 11296 [16] => 3091 [17] => 11302 )