สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11943' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11295,15611,2310,11290,11296,11950,11948,11293,18184,2307,14356,11302,11944,11300,11162,11292,11297,2308 Array ( [0] => 11295 [1] => 15611 [2] => 2310 [3] => 11290 [4] => 11296 [5] => 11950 [6] => 11948 [7] => 11293 [8] => 18184 [9] => 2307 [10] => 14356 [11] => 11302 [12] => 11944 [13] => 11300 [14] => 11162 [15] => 11292 [16] => 11297 [17] => 2308 )