สินค้าหมด

2,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11921' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2245,1529,19315,5231,8291,2680,18175,6661,4951,9175,19805,11194,3625,6634,11210,5780,21659,3440 Array ( [0] => 2245 [1] => 1529 [2] => 19315 [3] => 5231 [4] => 8291 [5] => 2680 [6] => 18175 [7] => 6661 [8] => 4951 [9] => 9175 [10] => 19805 [11] => 11194 [12] => 3625 [13] => 6634 [14] => 11210 [15] => 5780 [16] => 21659 [17] => 3440 )