สินค้าหมด

900 BAHT

Size: H 200mm
Material: polyester, resin
Made in China

q select pid from dex_product where pid<>'11907' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16028,19641,15726,24529,17755,20120,20113,11131,11902,11430,16027,23924,16289,17743,20162,11918,17655,10538 Array ( [0] => 16028 [1] => 19641 [2] => 15726 [3] => 24529 [4] => 17755 [5] => 20120 [6] => 20113 [7] => 11131 [8] => 11902 [9] => 11430 [10] => 16027 [11] => 23924 [12] => 16289 [13] => 17743 [14] => 20162 [15] => 11918 [16] => 17655 [17] => 10538 )