สินค้าเหลือน้อย

750 BAHT
1250 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'1186' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8711,15618,21443,6101,7543,10728,1098,7916,1091,3952,4242,4245,7914,9224,10344,4338,1089,7913 Array ( [0] => 8711 [1] => 15618 [2] => 21443 [3] => 6101 [4] => 7543 [5] => 10728 [6] => 1098 [7] => 7916 [8] => 1091 [9] => 3952 [10] => 4242 [11] => 4245 [12] => 7914 [13] => 9224 [14] => 10344 [15] => 4338 [16] => 1089 [17] => 7913 )