มีสินค้า

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'1186' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10319,3929,1089,3935,3936,13641,7918,3928,9227,8630,4338,3950,8711,13645,4244,7913,1099,19481 Array ( [0] => 10319 [1] => 3929 [2] => 1089 [3] => 3935 [4] => 3936 [5] => 13641 [6] => 7918 [7] => 3928 [8] => 9227 [9] => 8630 [10] => 4338 [11] => 3950 [12] => 8711 [13] => 13645 [14] => 4244 [15] => 7913 [16] => 1099 [17] => 19481 )