สินค้าเหลือน้อย

750 BAHT
1250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1185' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10098,3088,20896,3411,22553,22335,8612,22452,8580,13101,3086,4105,20061,9286,14469,3948,3081,9262 Array ( [0] => 10098 [1] => 3088 [2] => 20896 [3] => 3411 [4] => 22553 [5] => 22335 [6] => 8612 [7] => 22452 [8] => 8580 [9] => 13101 [10] => 3086 [11] => 4105 [12] => 20061 [13] => 9286 [14] => 14469 [15] => 3948 [16] => 3081 [17] => 9262 )