สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1185' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6762,10098,10746,8509,9288,14488,21460,8135,13050,4990,3907,9287,9952,19557,4011,10295,9523,6845 Array ( [0] => 6762 [1] => 10098 [2] => 10746 [3] => 8509 [4] => 9288 [5] => 14488 [6] => 21460 [7] => 8135 [8] => 13050 [9] => 4990 [10] => 3907 [11] => 9287 [12] => 9952 [13] => 19557 [14] => 4011 [15] => 10295 [16] => 9523 [17] => 6845 )