มีสินค้า

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart

plastic kit
scale 1/144 

/
q select pid from dex_product where pid<>'1178' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9623,3580,10533,6004,4331,1616,3871,789,18306,11116,4792,8850,6978,20898,7494,10326,788,3861 Array ( [0] => 9623 [1] => 3580 [2] => 10533 [3] => 6004 [4] => 4331 [5] => 1616 [6] => 3871 [7] => 789 [8] => 18306 [9] => 11116 [10] => 4792 [11] => 8850 [12] => 6978 [13] => 20898 [14] => 7494 [15] => 10326 [16] => 788 [17] => 3861 )