สินค้าหมด

750 BAHT
1250 BAHT

plastic kit
scale 1/144 

/
q select pid from dex_product where pid<>'1178' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10329,4819,4796,5061,10082,789,3861,7224,9623,4707,4708,4793,794,5826,4790,4800,9596,10533 Array ( [0] => 10329 [1] => 4819 [2] => 4796 [3] => 5061 [4] => 10082 [5] => 789 [6] => 3861 [7] => 7224 [8] => 9623 [9] => 4707 [10] => 4708 [11] => 4793 [12] => 794 [13] => 5826 [14] => 4790 [15] => 4800 [16] => 9596 [17] => 10533 )