พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'11766' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2392,6439,5330,22938,23758,13188,19068,14549,5642,18037,11833,10858,5770,10892,4842,2867,9151,23781 Array ( [0] => 2392 [1] => 6439 [2] => 5330 [3] => 22938 [4] => 23758 [5] => 13188 [6] => 19068 [7] => 14549 [8] => 5642 [9] => 18037 [10] => 11833 [11] => 10858 [12] => 5770 [13] => 10892 [14] => 4842 [15] => 2867 [16] => 9151 [17] => 23781 )