สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'1176' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14121,8603,18307,4278,7499,8132,9950,6733,18649,5714,3138,9246,9948,8134,10748,4101,11579,4279 Array ( [0] => 14121 [1] => 8603 [2] => 18307 [3] => 4278 [4] => 7499 [5] => 8132 [6] => 9950 [7] => 6733 [8] => 18649 [9] => 5714 [10] => 3138 [11] => 9246 [12] => 9948 [13] => 8134 [14] => 10748 [15] => 4101 [16] => 11579 [17] => 4279 )