สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'1176' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9950,3138,3960,5714,9949,3137,7367,9948,18365,3855,11579,11141,4279,4683,5710,21323,20854,11580 Array ( [0] => 9950 [1] => 3138 [2] => 3960 [3] => 5714 [4] => 9949 [5] => 3137 [6] => 7367 [7] => 9948 [8] => 18365 [9] => 3855 [10] => 11579 [11] => 11141 [12] => 4279 [13] => 4683 [14] => 5710 [15] => 21323 [16] => 20854 [17] => 11580 )