พรีออเดอร์

.

550 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'11759' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11630,20767,22183,17434,18973,17431,17022,14445,1391,19061,18223,20188,20467,17430,20766,17428,20764,22185 Array ( [0] => 11630 [1] => 20767 [2] => 22183 [3] => 17434 [4] => 18973 [5] => 17431 [6] => 17022 [7] => 14445 [8] => 1391 [9] => 19061 [10] => 18223 [11] => 20188 [12] => 20467 [13] => 17430 [14] => 20766 [15] => 17428 [16] => 20764 [17] => 22185 )