พรีออเดอร์

.

550 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'11759' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17848,18216,19535,17431,21798,1398,14443,15544,20764,1396,1395,14478,18972,20467,20766,17434,1394,17022 Array ( [0] => 17848 [1] => 18216 [2] => 19535 [3] => 17431 [4] => 21798 [5] => 1398 [6] => 14443 [7] => 15544 [8] => 20764 [9] => 1396 [10] => 1395 [11] => 14478 [12] => 18972 [13] => 20467 [14] => 20766 [15] => 17434 [16] => 1394 [17] => 17022 )