พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'11758' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22041,18555,2787,4885,6061,24740,3835,23493,1584,1431,3909,22930,6222,3864,20352,3911,23851,5487 Array ( [0] => 22041 [1] => 18555 [2] => 2787 [3] => 4885 [4] => 6061 [5] => 24740 [6] => 3835 [7] => 23493 [8] => 1584 [9] => 1431 [10] => 3909 [11] => 22930 [12] => 6222 [13] => 3864 [14] => 20352 [15] => 3911 [16] => 23851 [17] => 5487 )