สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'1175' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11140,10745,11578,8603,4279,11577,3959,5968,14164,3138,4316,3854,9276,5710,9948,21830,2261,3401 Array ( [0] => 11140 [1] => 10745 [2] => 11578 [3] => 8603 [4] => 4279 [5] => 11577 [6] => 3959 [7] => 5968 [8] => 14164 [9] => 3138 [10] => 4316 [11] => 3854 [12] => 9276 [13] => 5710 [14] => 9948 [15] => 21830 [16] => 2261 [17] => 3401 )