สินค้าเหลือน้อย

750 BAHT
1250 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/144
w/ZAKU machine gun, ZAKU bazooka, heat fork

q select pid from dex_product where pid<>'1173' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17678,19948,5713,13137,9163,6762,19143,14469,12234,3411,10643,7364,7472,10543,20820,6853,19557,9483 Array ( [0] => 17678 [1] => 19948 [2] => 5713 [3] => 13137 [4] => 9163 [5] => 6762 [6] => 19143 [7] => 14469 [8] => 12234 [9] => 3411 [10] => 10643 [11] => 7364 [12] => 7472 [13] => 10543 [14] => 20820 [15] => 6853 [16] => 19557 [17] => 9483 )