สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/144
w/ZAKU machine gun, ZAKU bazooka, heat fork

q select pid from dex_product where pid<>'1173' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9264,13099,9229,15579,8637,10747,11574,6441,16373,9248,5013,13050,4011,20820,10034,8634,9287,3402 Array ( [0] => 9264 [1] => 13099 [2] => 9229 [3] => 15579 [4] => 8637 [5] => 10747 [6] => 11574 [7] => 6441 [8] => 16373 [9] => 9248 [10] => 5013 [11] => 13050 [12] => 4011 [13] => 20820 [14] => 10034 [15] => 8634 [16] => 9287 [17] => 3402 )