สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11725' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18428,17347,22927,14146,22028,5154,16236,18435,14857,22341,16260,22026,14879,19693,23601,9570,22667,14152 Array ( [0] => 18428 [1] => 17347 [2] => 22927 [3] => 14146 [4] => 22028 [5] => 5154 [6] => 16236 [7] => 18435 [8] => 14857 [9] => 22341 [10] => 16260 [11] => 22026 [12] => 14879 [13] => 19693 [14] => 23601 [15] => 9570 [16] => 22667 [17] => 14152 )