สินค้าเหลือน้อย

3,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11717' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12435,9820,25729,13879,15436,18715,9982,23822,21585,24112,8864,336,337,12988,19732,23533,13967,8865 Array ( [0] => 12435 [1] => 9820 [2] => 25729 [3] => 13879 [4] => 15436 [5] => 18715 [6] => 9982 [7] => 23822 [8] => 21585 [9] => 24112 [10] => 8864 [11] => 336 [12] => 337 [13] => 12988 [14] => 19732 [15] => 23533 [16] => 13967 [17] => 8865 )