สินค้าหมด

280 BAHT
350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11713' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8255,10448,21912,1495,3531,14005,3623,21916,9251,3027,8969,518,12979,2675,8715,6511,6454,1428 Array ( [0] => 8255 [1] => 10448 [2] => 21912 [3] => 1495 [4] => 3531 [5] => 14005 [6] => 3623 [7] => 21916 [8] => 9251 [9] => 3027 [10] => 8969 [11] => 518 [12] => 12979 [13] => 2675 [14] => 8715 [15] => 6511 [16] => 6454 [17] => 1428 )