สินค้าหมด

210 BAHT
350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11713' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2854,22190,3259,6572,19026,10679,3998,21773,16112,22735,20956,20960,6511,1323,1292,4231,4842,20969 Array ( [0] => 2854 [1] => 22190 [2] => 3259 [3] => 6572 [4] => 19026 [5] => 10679 [6] => 3998 [7] => 21773 [8] => 16112 [9] => 22735 [10] => 20956 [11] => 20960 [12] => 6511 [13] => 1323 [14] => 1292 [15] => 4231 [16] => 4842 [17] => 20969 )