สินค้าเหลือน้อย

3,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11709' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6224,6219,6211,6484,8393,4761,11707,7839,6217,8392,3686,8394,9411,8395,5693,6235,8361,4750 Array ( [0] => 6224 [1] => 6219 [2] => 6211 [3] => 6484 [4] => 8393 [5] => 4761 [6] => 11707 [7] => 7839 [8] => 6217 [9] => 8392 [10] => 3686 [11] => 8394 [12] => 9411 [13] => 8395 [14] => 5693 [15] => 6235 [16] => 8361 [17] => 4750 )