สินค้าเหลือน้อย

3,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11709' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7839,5693,8395,4750,8394,8392,6483,6224,6211,8393,6219,11707,5516,4761,8361,6235,9411,6484 Array ( [0] => 7839 [1] => 5693 [2] => 8395 [3] => 4750 [4] => 8394 [5] => 8392 [6] => 6483 [7] => 6224 [8] => 6211 [9] => 8393 [10] => 6219 [11] => 11707 [12] => 5516 [13] => 4761 [14] => 8361 [15] => 6235 [16] => 9411 [17] => 6484 )