สินค้าเหลือน้อย

2,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11709' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6483,8395,8392,8393,6217,6224,11707,6235,5693,6211,4761,7839,5516,6484,8394,3686,4750,8361 Array ( [0] => 6483 [1] => 8395 [2] => 8392 [3] => 8393 [4] => 6217 [5] => 6224 [6] => 11707 [7] => 6235 [8] => 5693 [9] => 6211 [10] => 4761 [11] => 7839 [12] => 5516 [13] => 6484 [14] => 8394 [15] => 3686 [16] => 4750 [17] => 8361 )