สินค้าเหลือน้อย

3,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11709' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8395,5516,6483,6224,4750,8394,6484,6219,6235,4761,6211,3686,6217,7839,11707,8361,8392,5693 Array ( [0] => 8395 [1] => 5516 [2] => 6483 [3] => 6224 [4] => 4750 [5] => 8394 [6] => 6484 [7] => 6219 [8] => 6235 [9] => 4761 [10] => 6211 [11] => 3686 [12] => 6217 [13] => 7839 [14] => 11707 [15] => 8361 [16] => 8392 [17] => 5693 )