สินค้าเหลือน้อย

3,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11707' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6235,8395,6484,6219,6211,5693,4761,9411,8393,4750,6483,5516,8394,6224,6217,11709,8361,7839 Array ( [0] => 6235 [1] => 8395 [2] => 6484 [3] => 6219 [4] => 6211 [5] => 5693 [6] => 4761 [7] => 9411 [8] => 8393 [9] => 4750 [10] => 6483 [11] => 5516 [12] => 8394 [13] => 6224 [14] => 6217 [15] => 11709 [16] => 8361 [17] => 7839 )