สินค้าเหลือน้อย

3,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11707' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5693,9411,6217,8393,6219,4750,8394,8361,8395,11709,6484,5516,3686,6483,7839,6235,6211,8392 Array ( [0] => 5693 [1] => 9411 [2] => 6217 [3] => 8393 [4] => 6219 [5] => 4750 [6] => 8394 [7] => 8361 [8] => 8395 [9] => 11709 [10] => 6484 [11] => 5516 [12] => 3686 [13] => 6483 [14] => 7839 [15] => 6235 [16] => 6211 [17] => 8392 )