สินค้าเหลือน้อย

3,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11707' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8392,6483,9411,6484,6235,8395,11709,6211,3686,6219,6217,8393,6224,7839,5693,4750,8394,8361 Array ( [0] => 8392 [1] => 6483 [2] => 9411 [3] => 6484 [4] => 6235 [5] => 8395 [6] => 11709 [7] => 6211 [8] => 3686 [9] => 6219 [10] => 6217 [11] => 8393 [12] => 6224 [13] => 7839 [14] => 5693 [15] => 4750 [16] => 8394 [17] => 8361 )