มีสินค้า

600 BAHT
1000 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'1168' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2333,3217,1162,770,1156,1154,9520,1165,3066,15583,2332,1163,4126,4987,4330,771,4258,4781 Array ( [0] => 2333 [1] => 3217 [2] => 1162 [3] => 770 [4] => 1156 [5] => 1154 [6] => 9520 [7] => 1165 [8] => 3066 [9] => 15583 [10] => 2332 [11] => 1163 [12] => 4126 [13] => 4987 [14] => 4330 [15] => 771 [16] => 4258 [17] => 4781 )