สินค้าเหลือน้อย

690 BAHT
1400 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'1164' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1161,1166,12998,4253,9834,5185,11518,9438,769,5059,4255,9519,9522,3064,4252,14751,15584,15583 Array ( [0] => 1161 [1] => 1166 [2] => 12998 [3] => 4253 [4] => 9834 [5] => 5185 [6] => 11518 [7] => 9438 [8] => 769 [9] => 5059 [10] => 4255 [11] => 9519 [12] => 9522 [13] => 3064 [14] => 4252 [15] => 14751 [16] => 15584 [17] => 15583 )