สินค้าเหลือน้อย

540 BAHT
1400 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'1164' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2331,3065,8965,9105,3956,13003,1154,9268,4258,5185,10906,12294,3594,4987,9624,1165,4254,1015 Array ( [0] => 2331 [1] => 3065 [2] => 8965 [3] => 9105 [4] => 3956 [5] => 13003 [6] => 1154 [7] => 9268 [8] => 4258 [9] => 5185 [10] => 10906 [11] => 12294 [12] => 3594 [13] => 4987 [14] => 9624 [15] => 1165 [16] => 4254 [17] => 1015 )