สินค้าเหลือน้อย

690 BAHT
1400 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit

Scale: 1/144

Item Size/Weight : 31 x 19 x 8 cm / 351g

/
q select pid from dex_product where pid<>'1164' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1169,7791,19355,10069,776,19124,4251,9833,9521,2332,771,1162,6746,2331,3594,1018,10023,23467 Array ( [0] => 1169 [1] => 7791 [2] => 19355 [3] => 10069 [4] => 776 [5] => 19124 [6] => 4251 [7] => 9833 [8] => 9521 [9] => 2332 [10] => 771 [11] => 1162 [12] => 6746 [13] => 2331 [14] => 3594 [15] => 1018 [16] => 10023 [17] => 23467 )