สินค้าหมด

1,500 BAHT
1900 BAHT

Plastic Model Kit
Scale: 1/100

/
q select pid from dex_product where pid<>'1153' and ( pcharacter='107' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21268,1626,22458,4682,15614,4288,821,4992,14149,14147,14153 Array ( [0] => 21268 [1] => 1626 [2] => 22458 [3] => 4682 [4] => 15614 [5] => 4288 [6] => 821 [7] => 4992 [8] => 14149 [9] => 14147 [10] => 14153 )