มีสินค้า

200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11521' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4102,5695,20847,11742,11574,22451,11420,4111,12234,12997,8611,23491,13137,4299,1174,8382,14469,8615 Array ( [0] => 4102 [1] => 5695 [2] => 20847 [3] => 11742 [4] => 11574 [5] => 22451 [6] => 11420 [7] => 4111 [8] => 12234 [9] => 12997 [10] => 8611 [11] => 23491 [12] => 13137 [13] => 4299 [14] => 1174 [15] => 8382 [16] => 14469 [17] => 8615 )