มีสินค้า

120 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11520' and ( pcharacter='153' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1948,9486,9487,4333,5503,3074,2969,3122,22450,1713,22453,11761,5418,5861,10019,5598,22449,9117 Array ( [0] => 1948 [1] => 9486 [2] => 9487 [3] => 4333 [4] => 5503 [5] => 3074 [6] => 2969 [7] => 3122 [8] => 22450 [9] => 1713 [10] => 22453 [11] => 11761 [12] => 5418 [13] => 5861 [14] => 10019 [15] => 5598 [16] => 22449 [17] => 9117 )