มีสินค้า

120 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11519' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1185,6849,7495,10098,21723,5712,3573,19152,6762,9283,8974,12235,9952,9264,14143,3081,14486,5515 Array ( [0] => 1185 [1] => 6849 [2] => 7495 [3] => 10098 [4] => 21723 [5] => 5712 [6] => 3573 [7] => 19152 [8] => 6762 [9] => 9283 [10] => 8974 [11] => 12235 [12] => 9952 [13] => 9264 [14] => 14143 [15] => 3081 [16] => 14486 [17] => 5515 )