สินค้าเหลือน้อย

200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11518' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1015,770,4120,23465,1160,3594,15185,13000,22337,13673,1018,1165,20901,5055,3957,4249,8296,4987 Array ( [0] => 1015 [1] => 770 [2] => 4120 [3] => 23465 [4] => 1160 [5] => 3594 [6] => 15185 [7] => 13000 [8] => 22337 [9] => 13673 [10] => 1018 [11] => 1165 [12] => 20901 [13] => 5055 [14] => 3957 [15] => 4249 [16] => 8296 [17] => 4987 )