มีสินค้า

200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11517' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11742,4111,22995,8634,9289,9262,20807,12997,10016,13057,23180,20815,5694,21745,10296,1627,10744,23065 Array ( [0] => 11742 [1] => 4111 [2] => 22995 [3] => 8634 [4] => 9289 [5] => 9262 [6] => 20807 [7] => 12997 [8] => 10016 [9] => 13057 [10] => 23180 [11] => 20815 [12] => 5694 [13] => 21745 [14] => 10296 [15] => 1627 [16] => 10744 [17] => 23065 )