สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11516' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4789,11114,3057,1111,17675,21556,12233,1631,3056,4994,3125,20903,22226,3055,1639,10240,6163,1122 Array ( [0] => 4789 [1] => 11114 [2] => 3057 [3] => 1111 [4] => 17675 [5] => 21556 [6] => 12233 [7] => 1631 [8] => 3056 [9] => 4994 [10] => 3125 [11] => 20903 [12] => 22226 [13] => 3055 [14] => 1639 [15] => 10240 [16] => 6163 [17] => 1122 )