มีสินค้า

200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11516' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6943,1135,1115,1117,3966,1125,1629,1107,18648,3055,3061,12233,6742,3098,10521,1131,1133,1112 Array ( [0] => 6943 [1] => 1135 [2] => 1115 [3] => 1117 [4] => 3966 [5] => 1125 [6] => 1629 [7] => 1107 [8] => 18648 [9] => 3055 [10] => 3061 [11] => 12233 [12] => 6742 [13] => 3098 [14] => 10521 [15] => 1131 [16] => 1133 [17] => 1112 )