สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11515' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8320,8315,8318,8325,19561,8316,1503,21789,8312,8324,6130,12991,22539,8317,11426,19562,8319,22540 Array ( [0] => 8320 [1] => 8315 [2] => 8318 [3] => 8325 [4] => 19561 [5] => 8316 [6] => 1503 [7] => 21789 [8] => 8312 [9] => 8324 [10] => 6130 [11] => 12991 [12] => 22539 [13] => 8317 [14] => 11426 [15] => 19562 [16] => 8319 [17] => 22540 )