สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11515' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8314,8323,19556,12991,15587,8320,19560,19562,1503,8324,8325,11425,8319,6462,22541,18076,6458,22540 Array ( [0] => 8314 [1] => 8323 [2] => 19556 [3] => 12991 [4] => 15587 [5] => 8320 [6] => 19560 [7] => 19562 [8] => 1503 [9] => 8324 [10] => 8325 [11] => 11425 [12] => 8319 [13] => 6462 [14] => 22541 [15] => 18076 [16] => 6458 [17] => 22540 )