สินค้าเหลือน้อย

1,330 BAHT
1750 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/100

q select pid from dex_product where pid<>'1149' and ( pcharacter='146' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5042,10803,4265,1183,3397,9171,3398,3611,4281,6186,1182,8306,3408,1949,4264,9279,9278,3410 Array ( [0] => 5042 [1] => 10803 [2] => 4265 [3] => 1183 [4] => 3397 [5] => 9171 [6] => 3398 [7] => 3611 [8] => 4281 [9] => 6186 [10] => 1182 [11] => 8306 [12] => 3408 [13] => 1949 [14] => 4264 [15] => 9279 [16] => 9278 [17] => 3410 )