สินค้าหมด

250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11471' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24558,11176,8176,10180,10564,8227,7011,5572,23903,11160,12113,25124,22756,10386,10418,7024,6428,5831 Array ( [0] => 24558 [1] => 11176 [2] => 8176 [3] => 10180 [4] => 10564 [5] => 8227 [6] => 7011 [7] => 5572 [8] => 23903 [9] => 11160 [10] => 12113 [11] => 25124 [12] => 22756 [13] => 10386 [14] => 10418 [15] => 7024 [16] => 6428 [17] => 5831 )