สินค้าหมด

760 BAHT
1000 BAHT

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

q select pid from dex_product where pid<>'1147' and ( pcharacter='22' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4670,1142,1140,1876,4664,1146,1143,4666,4674,1138,3062,4673,4671,1337,4661,4669,1139,1141 Array ( [0] => 4670 [1] => 1142 [2] => 1140 [3] => 1876 [4] => 4664 [5] => 1146 [6] => 1143 [7] => 4666 [8] => 4674 [9] => 1138 [10] => 3062 [11] => 4673 [12] => 4671 [13] => 1337 [14] => 4661 [15] => 4669 [16] => 1139 [17] => 1141 )