สินค้าหมด

480 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11427' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17033,13009,8146,19555,16302,23028,8153,18051,19463,8142,3129,8156,5521,8145,18044,8150,18056,18045 Array ( [0] => 17033 [1] => 13009 [2] => 8146 [3] => 19555 [4] => 16302 [5] => 23028 [6] => 8153 [7] => 18051 [8] => 19463 [9] => 8142 [10] => 3129 [11] => 8156 [12] => 5521 [13] => 8145 [14] => 18044 [15] => 8150 [16] => 18056 [17] => 18045 )