สินค้าหมด

480 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11427' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13008,15903,23028,8151,3133,8154,16303,19465,16305,21635,3130,6940,8149,13006,3586,16300,7381,3128 Array ( [0] => 13008 [1] => 15903 [2] => 23028 [3] => 8151 [4] => 3133 [5] => 8154 [6] => 16303 [7] => 19465 [8] => 16305 [9] => 21635 [10] => 3130 [11] => 6940 [12] => 8149 [13] => 13006 [14] => 3586 [15] => 16300 [16] => 7381 [17] => 3128 )