สินค้าหมด

320 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11425' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9370,21789,8317,6130,8323,18076,19088,8319,22541,8312,8313,19562,19299,6458,19556,22540,8325,8318 Array ( [0] => 9370 [1] => 21789 [2] => 8317 [3] => 6130 [4] => 8323 [5] => 18076 [6] => 19088 [7] => 8319 [8] => 22541 [9] => 8312 [10] => 8313 [11] => 19562 [12] => 19299 [13] => 6458 [14] => 19556 [15] => 22540 [16] => 8325 [17] => 8318 )