สินค้าหมด

1,600 BAHT
2000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'11421' and ( pcharacter='99' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13637,9221,10304,23454,9210,22229,10308,19972,4779,23649,6734,9218,1190,22228,3080,23647,19142,11422 Array ( [0] => 13637 [1] => 9221 [2] => 10304 [3] => 23454 [4] => 9210 [5] => 22229 [6] => 10308 [7] => 19972 [8] => 4779 [9] => 23649 [10] => 6734 [11] => 9218 [12] => 1190 [13] => 22228 [14] => 3080 [15] => 23647 [16] => 19142 [17] => 11422 )