สินค้าเหลือน้อย

1,600 BAHT
2000 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'11421' and ( pcharacter='99' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11422,9218,9221,6734,4779,12775,10312,13637,10306,9206,22228,10305,9210,1190,10308,19972,22229,19142 Array ( [0] => 11422 [1] => 9218 [2] => 9221 [3] => 6734 [4] => 4779 [5] => 12775 [6] => 10312 [7] => 13637 [8] => 10306 [9] => 9206 [10] => 22228 [11] => 10305 [12] => 9210 [13] => 1190 [14] => 10308 [15] => 19972 [16] => 22229 [17] => 19142 )