สินค้าหมด

560 BAHT
700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11419' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10802,7927,8469,1950,10805,23000,19050,1101,12893,19400,22999,10302,2367,19369,22998,22447,11584,11581 Array ( [0] => 10802 [1] => 7927 [2] => 8469 [3] => 1950 [4] => 10805 [5] => 23000 [6] => 19050 [7] => 1101 [8] => 12893 [9] => 19400 [10] => 22999 [11] => 10302 [12] => 2367 [13] => 19369 [14] => 22998 [15] => 22447 [16] => 11584 [17] => 11581 )