สินค้าหมด

560 BAHT
700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11419' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22554,22447,19369,7076,7843,6724,19370,22999,10302,1105,23490,7926,12894,1101,18703,10802,10801,5518 Array ( [0] => 22554 [1] => 22447 [2] => 19369 [3] => 7076 [4] => 7843 [5] => 6724 [6] => 19370 [7] => 22999 [8] => 10302 [9] => 1105 [10] => 23490 [11] => 7926 [12] => 12894 [13] => 1101 [14] => 18703 [15] => 10802 [16] => 10801 [17] => 5518 )