สินค้าหมด

560 BAHT
700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11417' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22553,3400,6846,6855,21405,4102,8580,9288,22993,21561,8509,10744,22451,13100,21821,22445,7249,13048 Array ( [0] => 22553 [1] => 3400 [2] => 6846 [3] => 6855 [4] => 21405 [5] => 4102 [6] => 8580 [7] => 9288 [8] => 22993 [9] => 21561 [10] => 8509 [11] => 10744 [12] => 22451 [13] => 13100 [14] => 21821 [15] => 22445 [16] => 7249 [17] => 13048 )