สินค้าหมด

800 BAHT
1000 BAHT

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'1136' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1135,1631,1108,3966,1127,1639,4131,1110,3919,4315,1629,21211,20153,14704,13010,1134,4789,1131 Array ( [0] => 1135 [1] => 1631 [2] => 1108 [3] => 3966 [4] => 1127 [5] => 1639 [6] => 4131 [7] => 1110 [8] => 3919 [9] => 4315 [10] => 1629 [11] => 21211 [12] => 20153 [13] => 14704 [14] => 13010 [15] => 1134 [16] => 4789 [17] => 1131 )