ผู้นำกลุ่มทหารรับจ้าง NEVER อดีตโครงการของกองทุน X ที่ถูกระงับไป เคยเสียชีวิตมาก่อนด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ แต่เพราะแม่ของเขา ไดโด มาเรีย นำเขาเข้าร่วมโครงการนี้จึงได้คืนชีพขึ้นมา เช่นเดียวกับสมาชิก NEVER คนอื่นๆ คัตสึมิต้องคอยฉีดสารเพื่อคงสภาพร่างกายไว้ตลอดเวลา แต่ก็ทำให้ร่างกายของเขาทนทานและเกือบเป็นอมตะ เขาเป็นผู้ที่เข้ากับเอเทอร์นัลเมมโมรี่ได้ดีที่สุด จนสามารถทำให้ไรเดอร์เอเทอร์นัล ปรากฏร่างสมบูรณ์ หรือร่างบลูแฟลร์ได้ ไดโด คัตสึมิ ได้รวบรวมสมาชิกกลุ่ม NEVER หลังจากที่ถูกกองทุน X ระงับโครงการ กลุ่ม NEVER ได้รับการว่าจ้างให้ไปกำจัดผู้ก่อการร้ายในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้พบกับเหล่าผู้ใช้พลังพิเศษ

q select pid from dex_product where pid<>'11350' and ( pcharacter='82' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18723,2128,18724,6127,2130,2131,5030,6113,2125,24163,24010,8479,23686,2132,2126,24164,844,24546 Array ( [0] => 18723 [1] => 2128 [2] => 18724 [3] => 6127 [4] => 2130 [5] => 2131 [6] => 5030 [7] => 6113 [8] => 2125 [9] => 24163 [10] => 24010 [11] => 8479 [12] => 23686 [13] => 2132 [14] => 2126 [15] => 24164 [16] => 844 [17] => 24546 )