สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

q select pid from dex_product where pid<>'1135' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1130,3100,4724,1120,21556,1123,21207,18500,3058,433,8423,3592,10520,1137,1132,7245,4789,1118 Array ( [0] => 1130 [1] => 3100 [2] => 4724 [3] => 1120 [4] => 21556 [5] => 1123 [6] => 21207 [7] => 18500 [8] => 3058 [9] => 433 [10] => 8423 [11] => 3592 [12] => 10520 [13] => 1137 [14] => 1132 [15] => 7245 [16] => 4789 [17] => 1118 )