สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
1000 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'1134' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3919,10240,4724,3057,1110,11114,22225,3966,1115,1631,4247,3061,2084,434,4778,1640,3058,9591 Array ( [0] => 3919 [1] => 10240 [2] => 4724 [3] => 3057 [4] => 1110 [5] => 11114 [6] => 22225 [7] => 3966 [8] => 1115 [9] => 1631 [10] => 4247 [11] => 3061 [12] => 2084 [13] => 434 [14] => 4778 [15] => 1640 [16] => 3058 [17] => 9591 )